Japan-Bulgarian Business Association and the Faculty of Economics of Sofia University with a joint event on Business Ethics and Responsibility

Японско-българската бизнес асоциация и Стопанския факултет на СУ със съвместно събитие на тема „Бизнес етика и отговорност“

Японско-българската бизнес асоциация и Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, организираха първото си съвместно събитие с подкрепата на Японското посолство в България.

Събитието се състоя на 8 юни в зала „Аула Магна“ на Софийския университет, където професор Хироо Такахаши от Университета Сока в Токио, Япония представи лекция на тема „Бизнес етика и отговорност“. Професор Такахаши акцентира върху важността на етичните практики в бизнес средите, устойчивостта на бизнес процесите, както и практиките по корпоративна социална отговорност.

“В миналото ценностите на бизнеса станаха ценности на обществото, сега наблюдаваме обратния процес, ценностите на обществото трябва да бъдат възприети от бизнеса като негови собствени.“ – проф. Хироо Такахаши

В събитието взеха участие декана и заместник декана на Стопански факултет – доц. д-р Атанас Георгиев, доц. Тодор Ялъмов, председателя на управителния съвет на Японско-българската бизнес асоциация – Владислав Михов, както и посланика на Япония в България- Н. Пр. Хироши Нарахира. Лекцията бе посетена от близо 100 гости от различни компании, дипломатически представители, както и студенти от Софийски университет.