Японско - българска бизнес асоциация

Мисията на Японско-българската бизнес асоциация е да популяризира съществуващия японски бизнес в България, да оказва нужната подкрепа на потенциални инвеститори с цел установяване на присъствие в България и да насърчава и спомага за двустранните бизнес отношения между двете страни. JBBA се ангажира да предоставя информация за икономическата активност на японския бизнес в България, включително информация за инвестиционния климат, законодателната рамка и промените в законодателството, както и практическа подкрепа за решаване на текущи оперативни проблеми.

Watch on man's wrist
Laptop

Японско-българската бизнес асоциация има за цел да постигне целите си по следните начини:

  • Анализ на бизнес и регулаторната среда в България
  • Проучване за нови бизнес възможности в България
  • Преглед и анализ на текущата правна рамка в България
  • Участие в публични дискусии в хода на законодателния процес в България чрез инструментите на гражданското общество
  • Организиране на семинари, събития, обучения и конференции с цел подобряване на бизнес климата в България и в полза на членовете
Logo of JBBA

Мисията на Японско-Българската бизнес асоциация е да популяризира съществуващия японски бизнес в България, да подкрепя японския бизнес с цел установяване на присъствие в България и да насърчава и подкрепя двустранните бизнес отношения между двете страни.

За Контакт

Адрес: бул. Мария Луиза 9-11, 1000, София, България
Tелефони: +359 882430577, +359 24235293,
+359 88421238
Имейл: office@jbba.bg

Всички права запазени © 2020 JBBA