Японско - българска бизнес асоциация

Бизнес отношенията между Япония и България започват през 1927 г. с размяна на официални писма, свързани с търговски кораби и прилагане на клаузата MFN. През 1939 г. японската дипломатическа легация е официално открита в България. През 1942 г. България открива своята дипломатическа легация в Япония.

С прекъсване от няколко години дипломатическите отношения между двете страни съществуват повече от 80 години. През 2019 г. Япония и България отпразнуваха „Тройна годишнина“, а именно 110-годишнина от установените взаимоотношения, 80-годишнина от дипломатическите и 60-годишнина от възобновяването на дипломатическите отношения.

Notebook, pencil, glasses, smartphone and laptop on a desk
Laptop

Днес японският бизнес е силно представен в България в различни икономически сектори като автомобилостроенето, информационните технологии, фармацевтиката, храните, тютюневите продукти и др.

Силното присъствие на водещи японски корпорации води след себе си естествената потребност за японския бизнес в България да има платформа за обмен на информация за развитието на местния бизнес, политически и икономически климат, споделяне на опит между членовете, насърчаване на двустранни инвестиции и допринасяне за развиването на благоприятна бизнес среда. Тази платформа е Японско-българска бизнес асоциация (JBBA).

Logo of JBBA

Мисията на Японско-Българската бизнес асоциация е да популяризира съществуващия японски бизнес в България, да подкрепя японския бизнес с цел установяване на присъствие в България и да насърчава и подкрепя двустранните бизнес отношения между двете страни.

За Контакт

Адрес: бул. Мария Луиза 9-11, 1000, София, България
Tелефони: +359 882430577, +359 24235293,
+359 88421238
Имейл: office@jbba.bg

Всички права запазени © 2020 JBBA