Slide 1
Slide 3
Slide 4
IGP1861
 

Японско-българската бизнес асоциация (JBBA) е създадена, за да оказва подкрепа на и да популяризира съществуващия японски бизнес в България. Предоставяме информация за инвестиционния климат и законодателство, както и практическа подкрепа относно оперативни въпроси на потенциални японски инвеститори в страната.

Нашата цел е да насърчаваме и спомагаме двустранните отношения между Япония и България, да участваме в публичните и регулаторни дебати, както и да подкрепяме развитието на устойчивия бизнес и поддържане на благоприятна среда.

Men shake hands - business agreement business partners which are companies in Bulgaria

Сдружението има за цел да организира различни събития, семинари, обучения и конференции, стимулиращи взаимодействието между членовете, техните партньори и бизнес общността като цяло.

Logo of JBBA

Мисията на Японско-Българската бизнес асоциация е да популяризира съществуващия японски бизнес в България, да подкрепя японския бизнес с цел установяване на присъствие в България и да насърчава и подкрепя двустранните бизнес отношения между двете страни.

За Контакт

Адрес: бул. Мария Луиза 9-11, 1000, София, България
Tелефони: +359 882430577, +359 24235293,
+359 88421238
Имейл: office@jbba.bg

Всички права запазени © 2020 JBBA