JBBA signed a partnership agreement with University of National and World Economy

Японско-българската бизнес асоциация ще си партнира и с УНСС

На 2 юли, в сградата на Университета за Национално и Световно Стопанство (УНСС) ректорът, проф. д-р Димитър Димитров и г-н Владислав Михов, председател на Управителния съвет на Японско-българската бизнес асоциация (JBBA) подписаха споразумение за сътрудничество.

Споразумението обхваща двустранно сътрудничество при извършване на анализи и проучвания на бизнес средата в България и възможностите за бизнес, както и провеждане на публични дискусии, семинари, събития, обучения и конференции с такава насоченост.

JBBA и УНСС ще си партнират за организиране и изнасяне на практически ориентирани презентации в областта на икономиката, управлението и моделирането на големи данни в бизнеса и финансите, както и за популяризиране на партньорството, съвместните инициативи и професиите в сферата на финансите и инвестициите.[17:24]Г-н Владислав Михов коментира, че целта на подписването на това споразумение е да се заздрави връзката между университета и реалния бизнес. „Пътят към успеха е един – знание, образование и пак образование. Въпреки, че бизнесът казва, че най-важна е печалбата, без образование няма бъдеще”, подчерта той.

„Приоритет за нас е при такива партньорства да изградим мрежа за споделяне на опит, информация и мнения и имаме традиция в тази област. Правим всичко това за доброто на нашите студенти, за да им отворим повече възможности за кариерно развитие и израстване”, каза проф. Димитров и отбеляза, че има много сфери, в които може да се осъществи сътрудничество между български и японски университети, защото това ще допринесе за бъдещото развитие на нашите студенти. Надявам се, че сътрудничеството ни ще бъде на много високо ниво, защото имаме солидна база за това.

„Убеден съм, че това сътрудничество ще осигури много нови възможности за разширяване, знание и обмен на човешки потенциал в областта на икономиката, инвестициите и управлението и така ще повишим качеството на икономиките на двете страни. Пожелавам успех на бъдещото съвместно сътрудничество”, каза Н. Пр. Хироши Нарахира.