“Ти ли ще ми кажеш?” – JTI България ни призовава да изхвърляме филтрите от тютюневи продукти на предназначените за това места

JTI България реализира комуникационна кампания, която има за цел да напомни на потребителите на тютюневи продукти да изхвърлят правилно филтрите им след употреба – на предназначените за това места. Кампанията се реализира през ноември и декември 2023 г. в радиоефира и социалните мрежи.

Кампанията апелира за отговорно потребителско поведение като дава примери за реални ситуации, в които попадат потребителите на тютюневи продукти. Посланията в кампанията са базирани на ситуациите от ежедневието ни и на някои от често срещаните случаи, в които виждаме неправилно изхвърляне на филтри от цигари или други тютюневи изделия – например на тротоара, в парка или градинката, на плажа, или през прозореца на колата.

"Според проучване, направено в Европейския съюз, средно три от десет филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Но не ни е нужна точна статистика, за да бъдем по-отговорни спрямо средата, в която живеем. Да изхвърлиш цигарения филтър правилно е толкова малко усилие, а резултатът от него е мигновен.", коментира Мáртон Патаки, управител на JTI България.

Комуникационната кампания под наслов "Ти ли ще ми кажеш?" се осъществява от Джапан Табако Интернешънъл България (JTI България) в изпълнение на чл. 23 от Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.