Язаки България – социално отговорна компания поставяща качеството на първо място

На 4 август Язаки България, Ямбол получи наградата Q1 от Форд. Този висок статус се присъжда само на онези компании, които напълно отговарят на стандартите за качество на Форд по отношение не само на продуктите, но и на всички бизнес процеси на компанията: производство, управление на документи, логистика, опазване на околната среда, ниво на предоставяне на услуги.

Изпълнението на изискванията за Q1 има за цел да осигури единен стандарт за производството на автокомпоненти за всички партньори на Форд. Получаването на сертификат Q1 означава включване на Язаки България в глобалната система за доставчици на Форд, която дава приоритет при получаване на поръчки за нови проекти.

От нас зависи дали живеем в зелен и чист град. Язаки много добре разбира значението на екологичните действия. Работим върху оптимизиране на маршрутите, разходите за гориво и други подобни стратегии за намаляване на вредните емисии. За целите на тази отговорна политика, нашата компания вече активно се включи в инициативата на община Ямбол за озеленяване на града. На 4 октомври служителите на Язаки участваха в засаждането на 15, закупени със средства на фирма, дървета. Подобни дейности ни зареждат положително с оптимизъм и дават добър пример за града, в който живеем.

Ние сме социално отговорна компания, която не е безразлична в коя среда живеем. С мотивация да постигнем по-атрактивен свят, заедно с други общественици и компании, Язаки Ямбол също се включи в инициативата, като закупи 8 нови пейки за градския парк. Тази година благотворителната кауза получи допълнително развитие: за децата от две учебни заведения в Стралжа  бяха раздадени удобни за почивка пейки и маси в училищния двор .

Кампанията „Дари капачка, спаси живот” стартира в Язаки през 2018 г. с поставянето на първия контейнер за събиране на капачки в заводите, но бързо се разрасна до всички отдели на територията на завода.

Служителите на Язаки, освен че събират разделно отпадъците, за да бъдат рециклирани, подкрепят и благотворителната инициатива за закупуване на медицинско оборудване за педиатрични отделения. Надяваме се примерът, който даваме, да бъде последван от другите и да творим добро заедно!