Три нови услуги от Токуда Банк за по-висока защита и удобство при картови разплащания

Потвърждаване на онлайн плащания с биометрични данни

За повишаване сигурността на плащанията, Токуда Банк въведе нова услуга за биометрична автентикация, чрез смарт устройство, с която клиентите могат по-лесно и по-сигурно да пазаруват онлайн.

Услугата дава възможност на всеки притежател на кредитна или дебитна карта Mastercard и Maestro от Токуда Банк да потвърди онлайн трансакцията си без да е необходимо да запомня и въвежда допълнителни статични или динамични пароли.

Биометричните данни като пръстов отпечатък, форма на лицето и др., са уникални за всеки човек и това ги прави изключително подходящи при установяване на идентичност. Поради тази причина биометричната автентикация е най-сигурният създаден към момента метод за пазаруване в интернет, който прави онлайн пазаруването по-безопасно от всякога.

Всеки притежател на банкова карта Mastercard или Maestro от Токуда Банк, който иска да използва новата услуга и да извършва своите дигитални плащания бързо и сигурно, може да го направи като изтегли на своето смарт устройство приложение B-Trust на Борика АД и да регистрира картата си за плащане с биометрични данни.

Повече подробности как да бъде активирана услугата, както и откъде може да бъде изтеглено приложението за мобилно банкиране B-Trust ще откриете на официалния уебсайт на Токуда Банка АД – www.tokudabank.bg.

SMS известия при авторизации* с банкови карти

Услугата “SMS известия при авторизации* с банкови карти” помага на клиентите да следят движението на по картовите сметки и да се защитят от евентуални неоторизирани плащания.

Всеки притежател на дебитна или кредитна карта Maestro и Mastercard, издадена от Токуда Банк, получава SMS известие на мобилен телефон, непосредствено след всяка извършена онлайн авторизация при плащане с картата. По този начин клиентът следи своите плащания и ще разбере веднага, ако с картата му се извърши непозволена от него трансакция.

*Авторизацията при картови плащания е одобрението, което банката-издател на картата или упълномощено от нея лице дава за извършване на съответната картова операция.

Предимства на услугата:

  • сигурност – клиентът следи ползването на картите си, а чрез тях своите лични средства, кредитния лимит или овърдрафт, който ползва при плащания в интернет, пазаруване или теглене на пари в брой, както в България, така и в чужбина;
  • спокойствие – ако установи неправомерно ползване на картата, сигнализира веднага в Токуда Банк или Борика. По този начин клиентът се предпазва от риска да загуби пари, ако картата му е открадната, загубена или фалшифицирана;
  • денонощно обслужване – независимо къде се намира, в България или в чужбина, клиентът ще получи информация 24 часа, 7 дни в седмицата;
  • контрол – всеки клиент получава детайлна информация за всяка успешна авторизация като дата, час, вид на трансакцията – теглене в брой или плащане, банкомат и ПОС терминал, на който е извършена;

Полезно е да знаете:
Във връзка с избора на мобилен оператор за роуминг е възможно да не бъде получено SMS съобщение, в случай че клиентът е в чужбина, в страна извън Европейския съюз или САЩ.

Отложено плащане на задължения по кредитни карти

С тази услуга клиентите имат възможност:

  • да отложат плащането на задължителната минимална погасителна вноска (МПВ) в текущия или следващ отчетен период
  • междувременно, без допълнителни такси, да продължат да ползват средствата по картата си за техните обичайни операции с нея: плащане на стоки и услуги, теглене на пари в брой, справочна информация и др.
  • бърза процедура – достатъчно е еднократно да попълнят и подадат формуляр по образец на Токуда Банк АД за активиране на услугата;
  • гъвкавост – могат да се възползват от услуга „Отложено плащане“ два пъти в годината.

Регистрация за услугата: Заповядайте в офис на Банката, за да се възползвате от услугата.