Как да станете член

Членството в Японско-българската бизнес асоциация е възможно за:

 • Физически лица (на възраст 18 и повече години), които имат японско гражданство или участват активно в японски бизнес предприятия;
 • Субекти, които са пряко или косвено контролирани от японски юридически или бенефициен собственик (или японски мажоритарен акционер);
 • Физически лица (на възраст 18 и повече години) и юридически лица, които притежават търговска марка или патент, регистрирани и / или активно използвани на територията на Япония;
 • Други организации от японския бизнес, имащи качеството на юридическо лице;

Ако смятате, че влизате в някоя от категориите, които са изброени, можете да кандидатствате за членство. Всичко, което трябва да направите, е да подадете заявление - можете да използвате формуляра тук или да го съставите със съдържание по ваша преценка. Това, което формулярът трябва да съдържа, е:

 • Име
 • Кратко описание на дейностите ви или тези на вашата компания
 • Вашето изявление, че сте готови да се присъедините към асоциацията
 • Вашето изявление, че приемате и ще спазвате устава на асоциацията Устав на JBBA

Като алтернатива, ако предпочитате, можете да попълните формуляра за кандидатстване в раздела за кандидатстване за членство.

След като получим вашето заявление, ние ще се свържем с вас и може да поискаме допълнителна информация за вас, например извадка от търговския регистър за вашата компания (ако не е регистрирана в България), както и допълнителна информация и документи за връзката на дейностите на вашата / вашата компания с Япония. Нашата препоръка е да подготвите тези документи, за да ускорите одобрението си като член.

Управителният съвет на JBBA ще разгледа вашето заявление на първото си заседание, след като получим всички поискани документи от вас.

Защо да станете член

Като член на JBBA вие ставате част от международна бизнес общност, където японският и българският бизнес се срещат, за да популяризират своите общи интереси и да насърчават по-нататъшни инвестиции.
Като член вашият бизнес ще се възползва от широка гама от услуги, включително:

 • Работа с лидерите на японската и българската бизнес общност;
 • Събития, на които можете да се срещнете с вземащите решения от бизнеса и правителството;
 • Консултиране на членове за реализиране на бизнес активности в България;
 • Подпомагане на членовете при създаване на по-обширна представа за бизнес възможностите;

Формуляр за кандидатстване

(Име на кандидата)
(Адресна регистрация)
(Адрес за кореспонденция)
(Име)
(Позиция)
(Телефонен номер)
(Имейл)
Преди да подадете заявлението за членство в компанията, която представлявате в Японско-българската бизнес асоциация, моля, прочетете нашата Политика за поверителност, достъпна тук . Четейки политиката, ще получите повече информация за обработката на предоставени от вас лични данни.
Logo of JBBA

Мисията на Японско-Българската бизнес асоциация е да популяризира съществуващия японски бизнес в България, да подкрепя японския бизнес с цел установяване на присъствие в България и да насърчава и подкрепя двустранните бизнес отношения между двете страни.

За Контакт

Адрес: бул. Мария Луиза 9-11, 1000, София, България
Tелефони: +359 882430577, +359 24235293,
+359 88421238
Имейл: office@jbba.bg

Всички права запазени © 2020 JBBA