JTI е Top Employer за десета поредна година

София, 23 януари, 2024 – За десета поредна година JTI беше сертифицирана от института Top Employers като топ работодател с отлични условия за работа на служителите си на локално, регионално и глобално ниво. Българското дружество на JTI също получава приза за десета поредна година.Наградата е признание за постоянния ангажимент на JTI към създаване на страхотна работна атмосфера за разнообразната си група от служители, базирани в 47 различни държави по света – в Африка, Азиатско-тихоокеанския регион, Европа, Близкия изток и Северна Америка. Компанията е отличена от престижния институт Top Employers в категорията „Потребителски стоки и услуги“.

JTI e компания, която инвестира много в създаване на работна среда, в която хората се чувстват значими и ценени. Ние се стараем да създаваме общност от служители, удовлетворени от работата си, от атмосферата, в която работят и съвсем не на последно място по важност – среда, в която всеки свободно може да изрази своето мнение, без да се притеснява от евентуални негативни ефекти, породени от различията в позициите. Смятам, че това е изключително важен компонент за развиването на успешни бизнес идеи и практики вътре в компанията.“, сподели Мартон Патаки, управител на JTI България

Това признание потвърждава, че нашите хора са в основата на всичко, което правим и демонстрира напредъка ни по отношение на средата, грижата за доброто физическо и ментално здраве на служителите, както и фокуса ни върху разнообразието, равенството и приобщаването. Това, че получаваме награда за топ работодател в продължение на 10 години,е знак и за бъдещите ни служители и показва, че JTI е страхотно място за работа. Сертифицирането като топ работодател е ключово и за привличане и задържане на най-добрите таланти.“, сподели Гергана Андреева, старши вицепрезидент „Хора и организационна култура“.

JTI е една от само 17-те компании, удостоени с наградата топ работодател на глобално ниво. В единадесет държави, в които е проведено проучването, JTI е на първо място сред компаниите в него в съответната държава.

В световен мащаб JTI се стреми служителите и техните семейства да получават повече подкрепа благодарение на глобалната политика за семейни отпуски, която цели да осигури равни възможности и на двамата родители да прекарват време с новороденото си дете. В JTI служителите разполагат и с възможността за гъвкаво работно време, което им позволява да избират как, кога и къде да работят. Освен това, с помощта на ресурсните групи на служителите, се предоставя подкрепа на различни, по-слабо представени групи.

Много се радваме, че за десета поредна година сме сертифицирани като топ работодател на глобално ниво, но и още повече се радваме, че различните инициативи, които въведохме в компанията ни по света, помогнаха за още по-доброто физическо и ментално здраве на служителите, тяхната удовлетвореност от работата и възможността им да продължат да се развиват кариерно. JTI получава награда за топ работодател благодарение на своите 46 000 служители от 119 различни националности, които си поставят цели и се ангажират с постигането им.“, добавя Гергана Андреева.

За Top Employers Institute: ​

Top Employers е световно признат авторитетен институт за оценяване на постиженията в областта на управлението на човешките ресурси. Институтът помага за ускоряването на тези процеси, за да се обогатява и подобрява работната среда. Чрез програмата за сертифициране на института Top Employers участващите компании могат да бъдат валидирани, сертифицирани и признати като предпочитан работодател. Пред 2024 г. институтът „Top Employer” е сертифицирал над 2 300 организации в 122 държави и региони. Тези сертифицирани топ работодатели оказват влияние върху начина на живот на над 9 милиона служители в световен мащаб.