Годишно събрание 2022

Годишното събрание на Японско-българската бизнес асоциация за 2022 г. се проведе на 8 април в бизнес център Капитал Форт в София. Членовете на асоциацията одобриха годишните отчети с дейностите на управителния съвет за 2020 и 2021 г., както и отчетите за финансовите 2020 и 2021 г.

Членовете на асоциацията одобриха и промени в устава й, които ще позволят на компании, които нямат директна японска собственост, но имат значителни бизнес или търговски взаимоотношения с японски компании, също да бъдат членове на Японско-българската бизнес асоциация. Друга промяна в устава ще позволи на организации, свързани с японската култура и каузи, да станат асоциирани членове на асоциацията.

Годишното събрание одобри и плана на управителния съвет за дейностите през 2022 г., който включва активности в сферата на бизнеса, образованието и културата.